Osaaminen

FT Hannu Makkonen

40 vuoden kokemus malminetsinnästä Suomessa

Sovelletun malmigeologian dosentti vuodesta 2007, Oulun yliopisto

European Geologist vuodesta 2009

  • Pätevyysalueet: malminetsintä, malmigeologia ja taloudellinen geologia

European Geologist –lisenssin haltijalta edellytetään:

  • kykyä ymmärtää geologian ja geologisten prosessien monimuotoisuus omalla erikoisalalla
  • kykyä hyödyntää geologista tietoa ja toisaalta arvioida tietoa kriittisesti
  • kykyä kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti
  • ammatillisen ja eettisen vastuun selkeää ymmärtämistä
  • sitoutumista ammatilliseen kehittymiseen
  • tietoisuutta ja sitoutumista työturvallisuuteen ja hyviin työtapoihin