Tutkien
tulokseen

Malmit ja malminetsintä

Suomen kallioperässä on runsaasti metallirikastumia, joista osa on taloudellisesti hyödynnettävissä, jolloin niitä voidaan kutsua malmiksi.

Malmit ovat osa Suomen kansallisvarantoa. Kuitenkin suuri osa malmeista on vielä paikantamatta. Nykyinen kallioperän pinta on satunnainen leikkaus kallioperästämme, mutta luonnollisesti parhaiten kartoitettu. Satoja malmiesiintymiä on löydetty kallioperän pintaosista. Malminetsintä painottuu yhä enemmän syvemmälle, mutta silti myös pintaosista on edelleen löydettävissä merkittäviä esiintymiä.

Malminetsintä on luonnonvarojen kartoitusta, joka edistää kestävän kehityksen periaatteen toteutumista: myös tuleville sukupolville on taattava kallioperän raaka-ainevaroja.

Suomen Malmitutkimus Oy avustaa muita toimijoita malminetsinnässä ja tekee myös itse pienimuotoista malminetsintää. 

Palvelut

Kohteelliset ja alueelliset malmitutkimukset

Kohteelliset ja alueelliset malmitutkimukset

• Malminetsinnän suunnittelu
• Malmipotentiaalin arviointi
• Petrografiset tutkimukset
• Litogeokemia

Malmigeologinen
koulutus

Malmigeologinen
koulutus

• Malmigeologia
• Malminetsintä
• Kaivosteollisuuden arvoketju


FT Hannu Makkonen

40 vuoden kokemus malminetsinnästä Suomessa

Sovelletun malmigeologian dosentti vuodesta 2007, Oulun yliopisto

European Geologist vuodesta 2009

  • Pätevyysalueet: malminetsintä, malmigeologia ja taloudellinen geologia