Grafiitti

Suomugrafiitti on tärkeä raaka-aine litiumioni-akuissa. Lisätietoa grafiitista ja Suomen grafiittitutkimuksista löytyy hyvin mm. GTK:n sivustoilta.

Pohjanmaan grafiittitutkimukset

Pohjanmaalla on korkean metamorfoosiasteen alueita kuten Siikalatvan kunnassa, Rantsilan ja Pulkkilan välissä. Karkearakeisen suomugrafiitin esiintymiselle on sen perusteella hyvät lähtökohdat. Geologian tutkimuskeskuksen kallioperätutkimuksissa 1990 -luvulla alueella tavattiin grafiittirikkaita kiviä sekä kalliopaljastumissa että kairauksissa. Alustavien tutkimusten perusteella alueen grafiitti on riittävän karkearakeista. GTK:n kairarei’istä analysoitiin R305 seuraavin tuloksin: 12.9 m grafiittirikasta kiveä, jossa grafiittisen hiilen (Cgc) pitoisuus on 6.9 % ja rikkipitoisuus 3.8 %. Lävistyksen todellinen paksuus on arviolta n. 10 m. Grafiittirikasta kiveä on kairareiän loppuun asti. Kairasydämestä on tehty grafiitin rikastus- ja puhdistuskokeet GTK:n Mintecin laboratoriossa Outokummussa.

Katso viimeisimmät tutkimukset ajankohtaista -osiosta.

Suomen Malmitutkimus Oy on tehnyt tammikuussa 2021 alueelle varausilmoitushakemuksen (Kuva 1).

Kuva 1. Varaushakemus Kupukka, Siikalatvan kunnassa. Kuva on muokattu GTK:n MDaE -karttapalvelusta 8.2.2021.

Etelä-Savon grafiittitutkimukset

Suuri osa Etelä-Savon kallioperästä (mm. Mikkelin itäosat, Juvan eteläosat, Sulkava, Puumala) edustaa korkeaa metamorfoosiastetta, granuliittifasiesta (Kuva 1), eli alueen kivilajit ovat käyneet läpi korkean lämpötilan aiheuttamat muutokset. Sen ansiosta mineraalien kasvu on ollut voimakasta ja kivet ovat karkearakeisia. Etelä-Savon kallioperässä on grafiittirikkaita kerroksia, kuten yleisesti muuallakin Suomessa. Granuliittifasieksen metamorfoosin vuoksi varsinaisia mustaliuskeita (hienorakeista grafiittirikasta liusketta) ei kuitenkaan esiinny, vaan kyseisten hiilirikkaiden kerrosten grafiitti on karkeaa suomugrafiittia (Kuva 2). Näistä lähtökohdista alueen suomugrafiittipotentiaali on hyvä.

Etelä-Savon grafiittitutkimukset vuosina 2019-2022 sisälsivät kallioperäkartoitusta ja näytteenottoa, petrofysiikkaa, geofysikaalisia maastomittauksia, petrografisia tutkimuksia, kemiallisia analyysejä, Raman -spektroskopian sekä rikastustutkimuksia. Tuloksista tarkemmin ajankohtaista -osiossa.

Kuva 1. Etelä-Savon grafiittitutkimusalue (ympyrä) metamorfoosikartalla. Harmaa alue esittää korkeaa, granuliitti-fasieksen metamorfoosia. Kuva on muokattu GTK:n MDaE -karttapalvelusta.
Kuva 2. Suomugrafiittia kallionäytteessä Etelä-Savossa.