Etsintäkohteet

Pohjanmaan ja Itä-Suomen etsintäkohteet

Tällä hetkellä Suomen Malmitutkimus Oy:n malminetsintä painottuu Pohjanmaan grafiittiesiintymiin ja Itä-Suomen nikkeliesiintymiin.