Etsintäkohteet

Etelä-Savon ja Pohjanmaan etsintäkohteet

Tällä hetkellä Suomen Malmitutkimus Oy:n malminetsintä painottuu Etelä-Savon nikkeli– ja grafiittiesiintymiin sekä Pohjanmaan grafiittiesiintymiin ja Itä-Suomen nikkeliesiintymiin.