Nikkeli

Etelä-Juvan nikkelikohteet

Etelä-Juvalta ja ympäristökunnista on löydetty useita nikkelipitoisia mafisia-ultramafisia intruusioita. Näihin kuuluu myös Puumalassa v. 1970 louhittu pieni Kitulan nikkelimalmi. Alueen kallioperälle on ominaista korkea, granuliittifasieksen metamorfoosi, joka on muuttanut myös mafisten-ultramafisten kivien asua ja mineraalikoostumusta. Tämän johdosta intruusiot on monin paikoin vaikea tunnistaa alueen muista kivilajeista ja pääosa näistä intruusioista paikannettiin vasta 1970 -luvun lopulta 1990 -luvun lopulle ajoittuvilla GTK:n tutkimuksilla. Enonkosken nikkeliesiintymät, Rantasalmen kultaesiintymät ja Virtasalmen alueen kupariesiintymät sijaitsevat n. 40-60 km pohjoiseen (Kuva 1).

Pohjois-etelä -suuntaisella, n. 15 km pitkällä Pihlajasalo-Heiskalanmäki -vyöhykeellä on neljä tunnettua nikkeliesiintymää ja lisäksi lohkareviitteitä löytymättömistä esiintymistä. Tärkeimmät esiintymät vyöhykkeellä ovat Pihlajasalo ja Heiskalanmäki. Kaikista Etelä-Juvan alueen nikkeliesiintymistä merkittävin nykyisen tiedon perusteella on kuitenkin Niinimäki, joka sijaitsee Pihlajasalo-Heiskalanmäki -vyöhykkeen itäpuolella (Kuva 2).

Suomen Malmitutkimus Oy on tehnyt varaushakemuksen Pihlajasalo-Heiskalanmäki -vyöhykkeelle ja Niinimäkeen.

Lisätietoa (englanniksi): Niinimäki, Pihlajasalo, Heiskalanmäki.

Nickel deposits
Kuva 1. Nikkeliesiintymät (vihreät neliöt) Etelä-Savon metamorfisella kartalla. Kartan yläosassa näkyvät myös kulta- (keltaiset), kupari- (violetit) ja sinkkiesiintymät (siniset). Suomen Malmitutkimus Oy:n nikkelitutkimuskohteet ovat punaisen renkaan sisällä. Kuva on muokattu GTK:n MDaE karttapalvelusta.
Kuva 2. Nikkeliesiintymät (vihreät neliöt) Pihlajasalo-Heiskalanmäki vyöhykkeellä sekä Niinimäen nikkeliesiintymä. Mafiset-(ultramafiset) intruusiot mustalla. Varaushakemuksen rajat punaisella katkoviivalla. Taustalla kallioperäkartta. Kuva on muokattu GTK:n MDaE karttapalvelusta 14.04.2020.